Alumni Directory

Name Year Passed Out View Name Year Passed Out View
Jasmeen Kour 2003
Aishwarya Gupta 2009
Nivruti tagotra 2011
Dr Iram Anwar 2001
Sindhu Goswami 1995
Vivek Mahajan 9999
Ranujoy Pandit 1966
Shivani Jerngal 2014
Dr Ragini Singh 1999
Paramjeet Kaur 2010
Simranjeet kaur 2012
Sharvani mehrish 1986
Nishi 1973
Vatsala Pant 2010
Muskan Khosa 2013
Neena Soni 1994
Dr Sonika Tandon 1990
Sukhmohanjit singh 1965
Bharti Jha 1986
Gautam Raj Goswami 1982
Seema Lakhanpuria 1982
Tanu Mahajan Kohli 1997
Deepshikha Raina 2010
Shimpy Mahajan 2007
Ruchi Gupta 2012
Vikas Malhotra 1991
Yogita Kalgotra 1994
Dushyant Chowdhary 1991
Sangeet Kumari Jamwal 1992
Supriya Soni Gogia 2004
Sumeet Gupta 1987
Parool Wali 1999
Sumeda 2010
Zinnia Basson 2005
Swati Mehta Abrol 2005
Shivangi Mehta 2009
Tejasvi 2005
Deepti Verma 1998
Geetika Kohli 2004
Deepti Verma 1994
Anchal Gupta Sharma 1994
Neethi Raina Kaul 1999
Megha Jain 2003
Sukriti Sharma 2005
Sonali Sud 2011
Chakshu Raizada 2009
Punita Gupta 1983
Subah Gautam 2007
Manpreet Kaur 1991
Mona Puri ( Modi ) 1991